Ansatte
   
Os skole 62 47 01 20
     
ADMINISTRASJON    
Britt S. Svendsen Virksomhetsleder/ rektor 62 47 01 22
Sverre Hovind Inspektør 62 47 01 21
Toini Berg Brynhildsvoll Sekretær 62 47 01 20
Gunn Langeng Faglig leder Os kulturskole 62 47 01 23
Torill Riise Leder SFO 62 47 01 30
     
SPESIALSTILLINGER    
Erna Strømskag Rådgiver 62 47 01 25
Monica Gravdal Miljøterapeut 62 47 01 41
Gøril Storeng Spes.ped.koordinator 62 47 01 34
     
   
LÆRERE OG ASSISTENTER    
Ivar Waag Belsaas Lærer (kontaktlærer 5.trinn) 62 47 01 35
Eli Bjerke Lærer (kontaktlærer 10. trinn) 62 47 01 34
Kirsten Andresen  Lærer 62 47 01 26
Rita Edvardsen Lærer (kontaktlærer 4. trinn) 62 47 01 31
Astri Fremstad Lærer (kontaktlærer 3. trinn) 62 47 01 31
Ellen Gullbrekken Lærer (kontaktlærer 9. trinn) 62 47 01 33
Jenny Marie Riseth Larsen Lærer (kontaktlærer 7. trinn 62 47 01 35
Ingemar Lingsell Lærer (kontaktlærer 9. trinn) 62 47 01 33
Cornelia Molenaar Lærer 62 47 01 39
Nils Helge Myre Lærer 62 47 01 32
Anne Meli Narjord Lærer (kontaktlærer 5.trinn) 62 47 01 35
Linnea Rask Lærer (kontaktlærer 1. trinn) 62 47 01 30
Torill Riise Assistent 62 47 01 30
Randi Rise Lærer (kontaktlærer 10. trinn) 62 47 01 34
Ragnhild Storbekken Lærer  (kontaktlærer 8. trinn) 62 47 01 33
Elin Smehagen Lærer (kontaktlærer 5. trinn) 62 47 01 35
Jo Ryen Faglærer musikk 62 47 01 23
Jan Røe Faglærer musikk 62 47 01 47
Ove Røste Faglærer musikk 62 47 01 47
Maren Sandvold Lærer (kontaktlærer 2. trinn) 62 47 01 30
Sigrid Meli Simensen Lærer (kontaktlærer 8. trinn) 62 47 01 32
Cecilie A Vake Faglærer 62 47 01 30
   
Per Arnfinn Kroken Assistent   62 47 01 31
Brit Tveter Assistent 62 47 01 30
Liv Vangskåsen Assistent 62 47 01 26
Ellen Bjørsrud Assistent 62 47 01 33
Anne Kjendseth Assistent 62 47 01 31
     
ØVRIGE ANSATTE    
Sille Toime Renholder  
Karen Signe Myre Renholder 62 47 01 20
Bodil Oline Ring Renholder  
Per Terje Asberg Vaktmester skole 95 26 65 07
Kim Arild Narvesen Vaktmester hall 95 26 65 09

Os kommune
Rytrøa 14
2550 Os i Østerdalen

Tlf. 62 47 03 00
Faks 62 47 03 40
E-post: Os kommune

Del

Org.nr. 943 464 723
Kontonr. bank 1885.06.50809
Kommunenr. 0441

Besøk Besøk oss på Facebook

Vevredaktør: Arvid Keskitalo
Ansvarlig redaktør: Rådmannen
Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS